OBAVJEŠTENJE!!! Evidencija Trenera

Jun 20, 2017 No Comments

  Evidencija Trenera:   EVIDENCIJA TRENERA RSCG

Read more

Informacija o sajtu Udruženje rukometnih trenera RSCG

Jun 20, 2017 No Comments

Početkom juna 2017. godine aktiviran je sajt Udruženje rukometnih trenera RSCG. Sve značajnije informacije koje se odnose na rad Udruženja biće ubuduće objavljivane na ovoj stranici.

Read more